Projekt pn. „Dobry kierunek zmian. Nowa organizacja pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowej”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej realizował  okresie od 01.06.2018r. do 30.11.2019r. projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. pn. „Dobry kierunek zmian. Nowa organizacja pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowej”

Celem projektu była reorganizacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej oraz podniesienie jakości pracy poprzez wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej i usług socjalnych.

Dofinansowanie projektu z UE: 186.869,11 zł.