KLUB AKTYWNYCH

Serdecznie zapraszamy na spotkanie uczestników Klubu Aktywnych

W dniu 26.04.2022 na godzinę 11.00.

Miejsce spotkania Biblioteka Kultury w Iłowej

galeria na piętrze (obok sali koncertowej).

 

 

Projekt pn. „Aktywni mieszkańcy w Gminie Iłowa”  współfinasowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020
w ramach : Osi priorytetowej 7. Równowaga społeczna.
Działania 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej.
Umowa nr RPLB.07.01.00-08-0003/21