Informacja o Klubie Seniora

Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej informuje, że w ramach zadania realizowanego
w projekcie pt. „Usługi opiekuńcze w Gminie Iłowa.”, Powstał Klub Seniora. Aktualnie klub mieści się w sali galerii w Bibliotece Kultury w Iłowej, natomiast docelowo będzie funkcjonował w lokalu przy ulicy Mickiewicza 21.

Klub czynny jest pod poniedziałku do środy w godzinach 14.00-18.00, oraz od czwartku do piątku w godzinach  10.00-14.00.

W ramach Klubu Seniora organizowane będą spotkania ze specjalistami w dziedzinie zdrowia, dietetyki, gimnastyki rekreacyjnej, wyjść o charakterze kulturalnym, kącika telewizyjnego
i komputerowego, imprez plenerowych oraz warsztatów rozwijających umiejętności
i zainteresowania według potrzeb określonych przez 35 uczestników projektu.

Do dyspozycji uczestników zakupione zostały między innymi laptopy, gry planszowe oraz sprzęty do ćwiczeń. Wszystkie aktywności realizowane są z funduszy pozyskanych w ramach partnerskiego projektu realizowanego przez  Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej
w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na rzecz osób niepełnosprawnych „Piękni Życiem”. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 7 Równowaga społeczna, Działanie 7.5. Usługi społeczne. Pt. „Usługi opiekuńcze w Gminie Iłowa”.