Dostępność wniosków na dodatek węglowy

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej informuje, iż  wnioski na dodatek węglowy będą dostępne od 24.08.2022r. w sołectwach   u sołtysów lub w świetlicach wiejskich, natomiast przyjmowanie wniosków przez pracowników Ośrodka odbędzie się następująco:

  1. Czerna – 26.08.2022r. w godz. od 10.00 do 12.00 ,
  2. Konin Żag. 29.08.2022r. w godz. od 10.00 -12.00,
  3. Jankowa Żag. 29.08.2022r. w godz. od 10.00 -12.00,
  4. Szczepanów 30.08.2022r. w godz. od 12.00 – 14.30,
  5. Borowe  31.08.2022r. w godz. od 12.00-14.30.