Plenerowe spotkanie integracyjne

11 sierpnia odbyło się plenerowe spotkanie integracyjne Klubu Seniora.

Uczestnicy spędzili czas na wspólnym  biesiadowaniu i rozmowach. Celem organizacji wyjścia była integracja osób starszych i zapobieganiu wykluczeniu społecznym.

Spotkanie odbyło się w ramach zadania realizowanego w projekcie pt.

„Usługi opiekuńcze w Gminie Iłowa.”Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 7 Równowaga społeczna, Działanie 7.5. Usługi społeczne. pt. „Usługi opiekuńcze w Gminie Iłowa”.