PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO- EDYCJA 2024

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej informuje, iż w ramach ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej naboru wniosków na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, nasza Gmina uzyska 112 608 zł środków finansowych pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Celem programu jest:

  • czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie oraz umożliwienie czasu na odpoczynek i regenerację;
  • wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin i opiekunów;
  • wsparcie finansowe gminy w zakresie realizacji usług opieki wytchnieniowej

Gmina Iłowa będzie realizowała wsparcie poprzez świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Projekt skierowany jest do opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z niepełnosprawnością zamieszkujących na terenie Gminy Iłowa, posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innych osób w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.

Plakat.jpg