Skład Zespołu Interdyscyplinarnego

Aktualny skład Zespołu Interdyscyplinarnego :

 1. Elżbieta Kinal – Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej,
 2. Marta Kluczyńska – Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej,
 3. Halina Zarzeczna – Szkoła Podstawowa w Iłowej,
 4. Urszula Pluta – Szkoła Podstawowa w Iłowej,
 5. Wiesława Patyk-Kozłowska – Niepubliczna szkoła Podstawowa w Koninie Żagańskim,
 6. Ewa Rakowska – Gimnazjum w Iłowej,
 7. Maria Zdanowska – Przedszkole Miejskie w Iłowej,
 8. Ewa Sowa – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Iłowej,
 9. Krzysztof Mirosław – Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Żaganiu,
 10. Bogumiła Skrzyczewska – Poradnia Pielęgniarek Środowiskowych „HYGIEJA” w Iłowej,
 11. Przemysław Nagi – Komisariat Policji w Iłowej,
 12. Adam  Florczak – Komisariat Policji w Iłowej.