Nawiązanie współpracy ze specjalistami

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej informuje, iż dla osiągnięcia celów realizacji projektu systemowego „Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Iłowa” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nawiązał współpracę ze specjalistami. W związku z powyższym zaproszenia do współpracy przy realizacji zadań w w/w projekcie są nieaktualne.