„Aktywizacja społeczno – zawodowa w gminie Iłowa” – grudzień 2010 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej informuje o realizacji działań, jakie podjęto w grudniu 2010 r. na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach projektu systemowego „Aktywizacja społeczno – zawodowa w gminie Iłowa” w roku 2010.

Miesięczne sprawozdanie z realizacji projektu

Protokół Nr 8/POKL/2010


GALERIE:

Wyjazd edukacyjno-integracyjny do Świeradowa

Zajęcia – układanie kompozycji z roślin