„Aktywizacja społeczno – zawodowa w gminie Iłowa” – indywidualne poradnictwo prawne

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej informuje, iż w związku z ogłoszonym dnia 15.03.2012 r. konkursem dotyczącym składania ofert na przeprowadzenie zajęć w ramach:

Indywidualnego poradnictwa prawnego,

od 15.06.2012 r. organizowane są indywidualne spotkania uczestników projektu z magistrem prawa – Panem Radosławem Sulikowskim. Spotkania zgodnie z zapotrzebowaniem będą realizowane w dalszym okresie trwania projektu.