Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej
ul. Kolejowa 7
68-120 Iłowa

tel. 68 377 49 48
nr wewnętrzne:
22- świadczenia rodzinne
23- pracownicy socjalni
24- asystenci rodzin
25- kierownik
26- księgowość

e-mail: ops@ilowa.pl

Godziny otwarcia:
Poniedziałek: 7:00 – 16:00
Wtorek – Czwartek: 7:00 – 15:00
Piątek: 7:00 – 14:00

Godziny przyjęć interesantów – dział świadczeń rodzinnych:
Poniedziałek: 7:00 – 10:00 i 13:00 – 16:00
Wtorek – piątek: 7:00 – 13:00

Elżbieta Kinal – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej

  • Zespół finansowo – księgowy i budżetu:

Sylwia Wróblewska – Główny Księgowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej,

Katarzyna Kowalczyk –Referent w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowej,

Ewelina Korczowska – Księgowy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowej,

tel.: 68 3774 948 wew. 26

  • Zespół do spraw wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej :

Malwina Duda-Szymańska – Asystent Rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowej, tel.: 500 444 729

Katarzyna Nems – Asystent Rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowej, tel.: 572 570 816

  • Zespół do spraw realizacji świadczeń rodzinnych i ustawy o pomocy osobą uprawnionym do alimentów :

Katarzyna Ochotna – Inspektor w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowej, tel.: 68 3774 948 wew. 22

Małgorzata Dej – Inspektor w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowej, tel.: 68 3774 948 wew. 22

  • Zespół do spraw realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej :

Marta Kluczyńska – Specjalista Pracy Socjalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowej, tel.: 511 985 428

Katarzyna Siwak – Galik  – Specjalista Pracy Socjalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowej, tel.: 572 701 001

Joanna Polus – Pracownik Socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowej, tel.: 500 444 753

Patrycja Banaszkiewicz – Pracownik Socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w     Iłowej, tel.: 511 985 517

Lucyna Janus-Hołodziuk – Starszy Referent w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowej, tel. : 68 3774 948 wew. 24

  • Zespół administracyjno – biurowy:

Katarzyna Galik – Pomoc Administracyjna w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowej, tel.: 68 3774 948

  • Zespół usług opiekuńczych:

Zdzisława Bortnowska – starszy opiekun w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowej

Agnieszka Szczęś – opiekun w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowej

Iwona Kamińskamłodszy opiekun w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowej

  • Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Iłowa:

Elżbieta Kinal – Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Iłowa, tel. 68 3774 948

Katarzyna Siwak-Galik – Zastępca Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Iłowa, tel.: 68 3774 948 lub 572 701 001