Dodatkowe wsparcie finansowe opiekunów osób niepełnosprawnych

Od kwietnia do grudnia 2013 r. osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne otrzymają dodatkowe wsparcie finansowe.

26 marca 2013 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, czyli takie, które nie podjęły lub zrezygnowały z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym – otrzymają dodatkowe 200 zł miesięcznie (niezależnie od dochodu i innych świadczeń).

Kwota ta będzie przyznawana za okres od kwietnia do grudnia 2013 r. Środki trafią do opiekunów dzieci niepełnosprawnych, których niepełnosprawność powstała do ukończenia 18 roku życia albo w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – nie później niż do ukończenia 25 lat.

Rozporządzenie Rady Ministrów