Aktywizacja społeczno – zawodowa w gminie Iłowa w maju 2013 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej informuje o realizacji działań w ramach projektu systemowego „Aktywizacja społeczno – zawodowa w gminie Iłowa” w 2013 r. współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Sprawozdanie za maj 2013 r.

Spotkanie integracyjno-organizacyjne 2013 – fotogaleria

Trening kompetencji i umiejętności społecznych 2013 r. – fotogaleria