WYNIKI KONKURSU OFERT w ramach prajektu systemowego „Aktywizacja społeczno – zawodowa w gminie Iłowa”

W związku z ogłoszeniem z dnia 13.06.2013 r. dotyczącym składania ofert na przeprowadzenie zajęć w ramach projektu systemowego „Aktywizacja społeczno – zawodowa w gminie Iłowa” w 2013 r. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej informuje o przyjętych ofertach na poszczególne działania:

  1. Trening umiejętności organizowania wolnego czasu – została przyjęta oferta Pani Urszuli Śmigiera
  2. Zajęcia z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego – została przyjęta oferta Pani Krystyny Kozińskiej-Bendiuł
  3. Warsztaty umiejętności opiekuńczo-wychowawczych
  • w części 1: Zajęcia z zakresu profilaktyki zdrowotnej u małego dziecka – została przyjęta oferta Pani Moniki Rabskiej
  • w części 2: Zajęcia podnoszące kompetencje i umiejętności wychowawcze – została przyjęta oferta Pani Doroty Marcjańskiej

Oferty spełniają wymagane kryteria wyboru oraz są najkorzystniejsze ze względu na koszt usługi, umiejętności, doświadczenie, propozycję przeprowadzenia zajęć oraz dyspozycyjność oferenta.