Upowszechnianie profilaktyki uzależnień wśród rodziców, opiekunów i młodzieży

RODZICU !!!

Czy masz 100 % pewność, że w twoim domu nie ma problemu?

Nie czekaj aż będzie za późno, skorzystaj z pomocy specjalisty !

Niepokojące są sygnały świadczące o tym, że środki psychoaktywne są obecne na terenie gminy, a moda na nie rozpowszechnia się. Wzrasta liczba osób eksperymentujących zarówno z alkoholem  jak i środkami psychoaktywnymi. Niestety, wiedza rodziców, opiekunów i młodzieży na temat uzależnień  jest niewystarczająca. Wśród społeczności lokalnej panuje bardzo niska świadomość dotycząca zagrożeń ze strony środków uzależniających, a dostęp do specjalistycznych poradni i punktów konsultacyjnych jest utrudniony z powodu przedłużających się kolejek.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej informuje o dyżurach psychologa oraz terapeuty ds. uzależnień w ramach projektu „Upowszechnianie profilaktyki uzależnień wśród rodziców, opiekunów i młodzieży” następująco:

dyżur psychologa :

  1. w Koninie Żagańskim w dniu 08.10.2013 w godzinach 16.30 -19.00
  2. w Borowym w dniu 08.10.2013 w godzinach 19.00 -21.30

dyżur terapeuty:

  1. w Koninie Żagańskim  w dniu 09.10.2013r. w godzinach 16.30 – 19.00
  2. w Borowym w dniu 16.10.2013r.  w godzinach 16.30 -19.00

Serdecznie zapraszamy !!!