Zaproszenie do składania ofert na realizację zadań w ramach projektu systemowego „Aktywizacja społeczno – zawodowa w gminie Iłowa” w 2014 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej w związku z realizacją projektu systemowego „Aktywizacja społeczno – zawodowa w gminie Iłowa” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaprasza do składania ofert, zgodnie z zapytaniami ofertowymi, zamieszczonymi poniżej:

  1. Trening kompetencji i umiejętności społecznych
  2. Warsztaty umiejętności opiekuńczo-wychowawczych
  3. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
  4. Formularz ofertowy

Więcej informacji pod numerem telefonu 68 377 49 48 – Pani Katarzyna Siwak-Galik