AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA W GMINIE IŁOWA w 2014 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej informuje o realizacji działań w ramach projektu systemowego „Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Iłowa” w 2014 r. współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Sprawozdanie z realizacji projektu za IX 2014 r.

Sprawozdanie z realizacji projektu za X 2014 r.

Sprawozdanie z realizacji projektu za XI 2014 r.

Sprawozdanie z realizacji projektu za XII 2014 r.