Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej informuje, iż  zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 05 grudnia 2016r. :

  1. Nr OPS.252.6.2016  pod nazwą „Świadczenie usług przygotowania, gotowania i dostarczania posiłków dla dzieci w Szkole Podstawowej w Koninie Żagańskim w 2017r.”
  2. Nr OPS.252.7.2016  pod nazwą „Dożywianie osób dorosłych korzystających ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w gminie Iłowa w 2017r.”
  3. Nr OPS.252.8.2016 pod nazwą „Realizację bonów towarowych przyznawanych decyzją administracyjną dla beneficjentów  OPS w 2017r.”

 Wybrano najkorzystniejsze oferty cenowe:

  1. Zapytania Nr OPS.252.6.2016 – oferta Lutolskiej Spółdzielni Socjalnej WINDA  Lutol Mokry 48, 66-320 Trzciel.
  2. Zapytania Nr OPS.252.7.2016 – oferta Lutolskiej Spółdzielni Socjalnej WINDA  Lutol Mokry 48, 66-320 Trzciel.
  3. Zapytania  Nr OPS.252.8.2016 – oferta LEDI Sp.z o.o. – punkt sprzedaży Iłowa ul. Żagańska 16 ( Eko).

 

Wykonawcy złożyli ważne oferty niepodlegające odrzuceniu, zgodne z treścią zapytania ofertowego. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r.poz 907 z póź. zm.)