BEZPIECZNY PRACOWNIK SOCJALNY

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej zakupił w ramach projektu pn. „Dobry kierunek zmian. Nowa organizacja pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowej” współfinansowanego ze środków europejskich „USŁUGĘ BEZPIECZNY PRACOWNIK SOCJALNY”. Usługa obejmuje zakup 4 urządzeń GPS, z których w razie zagrożenia można wysłać sygnał alarmowy po czym uruchamiana jest procedura udzielania pomocy. Każdy wygenerowany alarm wysyła informację o dokładnej lokalizacji pracownika socjalnego w terenie do Centrum Monitoringu, skąd prowadzony jest zdalny nasłuch i w razie potrzeby wzywane są odpowiednie służby np. policja, pogotowie ratunkowe, straż pożarna. Roszczeniowość, wyzwiska i groźby karalne podczas wykonywania czynności służbowych w środowisku nie należą do rzadkości, a udowodnienie czynów podlegającej karze jest trudne. Zakup usługi ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa pracowników socjalnych.

Elżbieta Kinal

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej

 

Projekt  „Dobry kierunek zmian. Nowa organizacja pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowej” realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020