Program Osłonowy „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021

Pomocna dłoń

Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej w okresie od kwietnia do grudnia 2021 r. realizuje działania w ramach Programu Osłonowego „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021, finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Na realizację usług opieki wytchnieniowej nasz Ośrodek pozyskał dotychczas z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej kwotę 34.467,84 zł. Wsparciem w ramach Programu planujemy objąć 4 rodziny z Iłowej.

Najważniejsze założenia programów „Opieka wytchnieniowa” i „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” to wspieranie osób mniej samodzielnych w czynnościach dnia codziennego oraz umożliwienie odpoczynku od codziennej opieki nad niepełnosprawnym ich bliskim.