Kampania „16 DNI BEZ PRZEMOCY”

Zapraszamy na spotkania ze specjalistami w ramach  Kampanii  „16 DNI BEZ PRZEMOCY”, która organizowana jest w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowej dla wszystkich mieszkańców gminy.

W ramach kampanii Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej przygotował poradnictwo psychologiczne i prawne, a także spotkania z funkcjonariuszem policji oraz przedstawicielem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy.

Zachęcamy do skorzystania z oferowanego wsparcia wg następującego harmonogramu dyżurów:

  1. Poradnictwo psychologiczne:

03.12.2021 od godziny 15:00 do 19:00

07.12.2021 od godziny 15:00 do 19:00

10.12.2021 od godziny 15:00 do 19:00

  1. Poradnictwo prawne:

06.12.2021 od godziny 16:00 do 20:00

08.12.2021 od godziny 16:00 do 20:00

  1. Spotkania z funkcjonariuszem policji:

02.12.2021 od godziny 14:00 do 16:00

07.12.2021 od godziny  15:00 do 17:00

10.12.2021 od godziny 12:00 do 14:00

  1. Spotkania z przedstawicielem Zespołu Interdyscyplinarnego:

03.12.2021 od godziny 17:00 do 19:00

07.12.2021 od godziny 17:00 do 19:00

10.12.2021 od godziny 13:00 do 15:00

Powyższe dyżury mają miejsce w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej przy ul. Kolejowej 7 w Iłowej, pokój nr 1 na parterze.