Wyniki konkursu plastycznego organizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej w ramach kampanii „16 dni bez przemocy”.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej pragnie podziękować uczniom
Szkoły Podstawowej w Iłowej za udział w konkursie plastycznym
pt. ” Źródło mojej mocy to rodzina bez przemocy”.
Wszystkie prace plastyczne wykonane były ciekawie, starannie i z wyobraźnią.
Prace plastyczne były oceniane przez komisję w osobie:
Holska Danuta- nauczyciel Szkoły Podstawowej,
Polus Joanna i Nems Katarzyna – pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej.

Spośród zgłoszonych prac plastycznych, z podziałem na trzy grupy wiekowe,
Komisja konkursowa najwyżej oceniła:
W kategorii klas 1-3 miejsce I otrzymały Antonina Majewska oraz Zofia Galik.

Ponadto wyróżniono prace Alicji Urbanowicz i Laury Lichtańskiej
W kategorii klas 4-5 miejsce I otrzymał Maks Kaliński
W kategorii klas 6-8 miejsce I otrzymała Wiktoria Pietrzak.
Ponadto wyróżniono prace dwóch uczniów – Aleksandra Kalińskiego i Wiktora Kowalczyka.

Kryterium wyboru zwycięskich prac konkursowych była ich oryginalność i odzwierciedlenie tematu.
Autorzy zwycięskich prac otrzymają indywidualne nagrody rzeczowe.