Dodatki osłonowe

4 stycznia 2022 r. weszła w życie ustawa o dodatku osłonowym. Celem ustawy jest pomoc gospodarstwom domowym w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności. Nowe świadczenie, będzie stanowiło wsparcie państwa polskiego dla najbardziej potrzebujących obywateli i wskazanym w ustawie cudzoziemcom, w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności. Wypłata dodatku będzie następowała dwa razy do roku. Pierwsza rata ma zostać wypłacona do 31 marca 2022 r., a druga – do 2 grudnia 2022 r.

Dodatek ten będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, które mają przeciętne miesięczne dochody – określane zgodnie z definicją zawartą w ustawie o świadczeniach rodzinnych – nieprzekraczające 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Dodatek osłonowy będzie przysługiwał za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. a jego wysokość będzie zależała od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego (400 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego, 600 zł dla 2-3 osobowego, 850 zł dla 4-5 osobowego i 1150 zł dla gospodarstwa składającego się minimum z 6 osób).

W sytuacji gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest: kocioł, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, itp. na paliwo stałe zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków to wysokość dodatku osłonowego powiększana jest o 25 proc, czyli odpowiednio wyniesie: 500 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego, 750 zł dla 2-3 osobowego, 1.062,50 zł dla 4-5 osobowego i 1.437,50 zł dla gospodarstwa składającego się minimum z 6 osób. Jednak, aby uzyskać zwiększony dodatek osłonowy, należy mieć złożoną deklarację o źródłach ogrzewania budynków (lub złożyć jeśli jeszcze ktoś nie dopełnił tego obowiązku). Poniżej instrukcja.

Jak złożyć deklarację o źródłach ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków – ulotka do pobrania.

Przy ustalaniu wysokości dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, iż dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota dodatku osłonowego nie będzie wypłacana.

Na terenie Gminy Iłowa wnioski o wypłatę dodatku osłonowego przyjmowane będą przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kolejowa 7
68-120 Iłowa
tel. 68 377 49 48
e-mail: ops@ilowa.pl
ops.ilowa.pl

Godziny pracy:
poniedziałek: 7.00–16.00
wtorek, środa, czwartek: 7.00–15.00
piątek: 7.00–14.00

Ustawa o dodatku osłonowym

Rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku na dodatek osłonowy

Dodatkowo Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało, że zostanie uruchomiona specjalna infolinia na temat dodatku osłonowego. Będzie on działała od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 pod numerem telefonu +48223691444.