Opiekun Klubu Seniora

W związku z realizacją projektu „Usługi opiekuńcze w Gminie Iłowa”, realizowanego przy wsparciu finansowym Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020; Oś Priorytetowa 7 Równowaga społeczna, Działanie 7.5 Usługi społeczne, zapraszamy do złożenia ofert cenowych dla usługi Opiekun Klubu Seniora w ramach niniejszego projektu.

Oferowana cena powinna być podana w ujęciu brutto.

Wymiar zaangażowania – umowa zlecenia, 80 h/mc, wymagane wykształcenie – min. średnie.

Prosimy o dostarczenie odpowiedzi do biura projektu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowej (ul. Kolejowa 7, 68-120 Iłowa) lub  drogą mailową na adres jasiewicz@projecthub.pl /  lub  pocztą tradycyjną do dnia 25.05.2022 r. do godziny 11.00.

>> Formularz oferty <<