Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. Modernizacja pomieszczeń sanitariatów w budynku przy ul. Mickiewicza 21 w Iłowej na potrzeby funkcjonowania Klubu Seniora.

 

>> Ogłoszenie o zamówieniu <<

>> SWZ <<

>> Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia <<

>> Zmiana SWZ <<

>> Kwota <<

>> Informacja z otwarcia <<

>> Odrzucenie oferty <<

> Unieważnienie postępowania <<

>> Ogłoszenie o wyniku postępowania – unieważnienie <<