Cykl zajęć dietetycznych

W ramach zadania realizowanego w projekcie pt. „Usługi opiekuńcze w Gminie Iłowa, uczestnicy Klubu Seniora z Iłowej odbyli cykl zajęć dietetycznych w postaci wykładów i zajęć warsztatowych.

”Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 7 Równowaga społeczna, Działanie 7.5. Usługi społeczne. pt. „Usługi opiekuńcze w Gminie Iłowa”.