Zwiedzanie Parku Mużakowskiego

18 lipca uczestnicy Klubu Seniora zwiedzili  Park Mużakowski. Który jest przykładem sztuki ogrodowej z XIXw. wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.

Wyjazd integracyjny Klubu Seniora z Iłowej  odbył się w ramach zadania realizowanego w projekcie pt. „Usługi opiekuńcze w Gminie Iłowa.”Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 7 Równowaga społeczna, Działanie 7.5. Usługi społeczne. pt. „Usługi opiekuńcze w Gminie Iłowa”.