Gimnastyka rekreacyjna

Klub Seniora z Iłowej w ramach zadania realizowanego w projekcie pt. „Usługi opiekuńcze w Gminie Iłowa.” korzysta z gimnastyki rekreacyjnej.

Zajęcia prowadzi fizjoterapeuta. W projekcie zakupiony został sprzęt do zajęć wykorzystywany miedzy innymi podczas gimnastyki.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa

7 Równowaga społeczna, Działanie 7.5. Usługi społeczne. pt. „Usługi opiekuńcze w Gminie Iłowa”.