Spotkanie integracyjne

Spotkanie integracyjne  Klubu Seniora z Iłowej w ramach zadania realizowanego w projekcie pt. „Usługi opiekuńcze w Gminie Iłowa.”

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa

7 Równowaga społeczna, Działanie 7.5. Usługi społeczne. pt. „Usługi opiekuńcze w Gminie Iłowa”.