Zaproszenie do złożenia ofert

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej zaprasza do składania ofert na:

„Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Iłowa w roku 2023”

Treść ogłoszenia dostępna pod tym linkiem << klik

Dodano 28.12.2022 r.

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej informuje, iż  zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 16 grudnia 2022r. pod nazwą „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Iłowa skierowanych decyzją Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej.” przyjęto ofertę Stowarzyszenia MONAR  Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT w Lutynce.

Postępowanie prowadzone o zamówienie publiczne o wartości poniżej progu określonego w art.2 ust1 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. –Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) realizowanego zgodnie z  Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130. 000 zł.