Spotkania szkoleniowo – konsultacyjne „Tworzymy świat bez przemocy dla naszych dzieci AKADEMIA ODPOWIEDZIALNEGO RODZICA”

SZANOWNI RODZICE

dzieci przedszkolnych i szkolnych placówek Gminy Iłowa

zapraszamy do udziału w spotkaniach szkoleniowo – konsultacyjnych pt.: 

Tworzymy świat bez przemocy dla naszych dzieci

AKADEMIA ODPOWIEDZIALNEGO RODZICA”

 

Celem szkoleń jest  podniesienie  kompetencji wychowawczych rodziców, rozwiązywanie sytuacji trudnych w relacjach z dziećmi.

Spotkania składają się z dwóch  modułów.

  • Pierwszy prowadzony w formule audytoryjnej dla wszystkich zainteresowany.
  • Drugi moduł prowadzony w formule dyskusyjno-treningowej z możliwością konsultacji indywidualnych

Cele:

Po udziale w spotkaniach szkoleniowo-konsultacyjnych uczestnik, rodzic:

  • będzie potrafił dookreślić swój styl relacji budowanych z dzieckiem w procesie wychowania
  • będzie świadomy zagrożeń płynących z dominacji stylów obarczonych aspektem przemocowym
  • będzie rozumiał znaczenie i skalę zmian rozwojowych dokonujących się u dzieci
  • będzie uwrażliwiony na sygnały wysyłane przez dziecko, które mogą świadczyć o doświadczanej przemocy lub podejmowaniu zachowań ryzykownych
  • będzie potrafił zastosować takie techniki komunikacyjne, które nie będą zawierały znamion przemocowych, agresywnych i prowokujących do konfrontacji
  • będzie potrafił nieagresywnie komunikować się ze swoim dzieckiem
  • zminimalizuje ryzyko wystąpienia zachowań agresywnych, autoagresywnych i ryzykownych (najczęściej odnoszących się do środków psychoaktywnych).

 

Miejsce : Biblioteka Kultury w Iłowej – Galeria

Terminarz spotkań:

 

1 Spotkanie szkoleniowo-konsultacyjne 28.02.2024 godz. 17.00-19:00

Moduł 1: Kompendium kompetencji rodzica by mądrze i bezpiecznie chronić swoje dziecko

Moduł 2: Jak rozpoznawać zagrożenia i jak stawiać im czoła, tak aby uchronić dziecko przed ryzykownymi zachowaniami i sytuacjami

 

2 Spotkanie szkoleniowo-konsultacyjne 04.03.2024 godz. 17:00 – 19:00

Moduł 1: Nieinwazyjny i nieprzemocowy sposób komunikacji z dzieckiem

Moduł 2: Narzędzia w komunikacji pozbawionej agresji

 

3 Spotkanie szkoleniowo-konsultacyjne 13.03.2024 godz. 17:00 – 19:00

Moduł 1: Umiejętność radzenia sobie z emocjami własnymi i dziecka jako profilaktyka relacji w sytuacji presji

Moduł 2: Nieprzemocowy model komunikacyjny radzenia sobie z naciskiem i presją

 

4 Spotkanie szkoleniowo-konsultacyjne 20.03.2024 godz. 17:00 – 19:00

Moduł 1: Style relacji rodzicielskich jako profilaktyka nieinwazyjnego i nieprzemocowego wychowania

Moduł 2: Nieprzemocowy model komunikacyjny radzenia sobie z naciskiem i presją

 

5 Spotkanie szkoleniowo-konsultacyjne 27.03.2024 godz. 17:00 – 19:00

Moduł 1: Kiedy zachowanie dziecka niepokoi?

Moduł 2: Profilaktyka zachowań ryzykownych i nacechowanych agresją

 

6 Spotkanie szkoleniowo-konsultacyjne 03.04.2024 godz. 17:00 – 19:00

Moduł 1: Umiejętność stawiania granic w wychowaniu, jako kluczowa perspektywa chroniąca dziecko

Moduł 2: Trenerski i partnerski styl rodzicielski w profilaktyce zachowań ryzykownych i nacechowanych przemocą

                 

Prowadzącym szkolenia/konsultacje będzie Artur Doliński – doktor nauk humanistycznych.

W badaniach naukowych podejmuje problem zachowań ludzi w różnych kontekstach sytuacji społecznych, korekcji zachowań ryzykownych w relacjach międzyludzkich oraz psychologii relacji. Autor ponad 40 książek i artykułów z zakresu pracy z ludźmi. Prelegent w wielu międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach i seminariach naukowych. Kierował studiami podyplomowymi Resocjalizacja oraz Akademia Trenera Grupowego. Pracuje w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jedna z najwyższych ocen kompetencji trenerskich na rynku szkoleniowym. Posiada certyfikacje trenerskie. Założył Liceum Ogólnokształcące, w którym oprócz kształcenia równolegle realizowany jest proces terapeutyczny.

 

Elżbieta Kinal

Kierownik Ośrodka

Pomocy Społecznej w Iłowej