Darmowa Wypożyczalnia PFRON technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością

Darmowa Wypożyczalnia PFRON technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością

Kto może skorzystać?

  • Osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz można wnioskować na potrzeby dzieci i młodzieży poniżej 16 roku życia

Jak złożyć wniosek?

Wniosek składasz wyłącznie w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW)

Aby złożyć wniosek w SOW musisz posiadać adres e-mail i profil zaufany.

Wniosek może złożyć pełnomocnik osoby z niepełnosprawnością.

Obsługa wniosku

Wniosek weryfikuje Oddział Lubuski PFRON. Dobór odpowiedniego sprzętu ustala
Ośrodek Wsparcia i Testów w Świebodzinie – tel. 690 357 002, e-mail: owit@naszpomost.pl

Umowa i dostarczenie sprzętu  

Umowę na wypożyczenie sprzętu zawierasz z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych, która jest odpowiedzialna za dostarczenie sprzętu i realizację umowy.

Wypożyczenie jest darmowe, wpłacasz jedynie 2% kaucję, która jest zwracana po zakończeniu wypożyczenia.

Lista sprzętu jest dostępna tutaj

Kontakt do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych

Więcej informacji

CIDON przy Oddziale Lubuskim – tel. 68 422 78 07 lub 25, Facebook – PFRON Oddział Lubuski