Szkolenie – konsultacje adresowane do rodziców nastolatków Gminy Iłowa

„AKADEMIA ODPOWIEDZIALNEGO RODZICA”

Podnoszenia kompetencji wychowawczych rodziców.

Koncentruje się na rozwiązywaniu sytuacji trudnych w relacjach z dziećmi, zrozumieniu trudnego okresu dojrzewania oraz na wyborze odpowiedniego stylu relacji rodzicielskich.

Prowadzącym szkolenia/konsultacje będzie Artur Doliński – doktor nauk humanistycznych.

3 SPOTKANIA. Każde ze spotkań rozbite jest na dwa moduły:

  • Pierwszy prowadzony w formule audytoryjnej dla wszystkich zainteresowany.
  • Drugi moduł prowadzony w formule dyskusyjno-treningowej z możliwością konsultacji indywidualnych.

1 SPOTKANIE

godzina 17:00 – 19:30 termin 08.05.2024

Moduł 1: Style relacji rodzicielskich w kontakcie z nastolatkiem

Moduł 2: Jak utrzymać partnerski i trenerski styl relacji z nastolatkiem jako przeciwwaga do stylów konfrontacyjnych oraz uległych

2 SPOTKANIE

godzina 17:00 – 19:30 termin 16.05.2024

Moduł 1: Trudne sytuacje relacyjne z nastolatkiem

Moduł 2: Jak radzić sobie z sytuacją nacechowaną emocjami, presją i jak korygować nieakceptowane zachowania nastolatka

3 SPOTKANIE

godzina 17:00 – 19:30 termin 23.05.2024

Moduł 1: Oblicza samotności nastolatka – równoległe światy

Moduł 2: Jak radzić sobie z wahaniami nastroju nastolatka, jak rozpoznawać i jak radzić sobie z kryzysami.