Szkolenie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej w ramach pracy na rzecz rodziny, przy współpracy z Poradnią Pedagogiczno- Psychologiczną w Żaganiu przeprowadził szkolenia z zakresu „Reaktywne zaburzenie przywiązania. Wczesna diagnoza i postępowanie wspierające dziecko z RAD”. Kurs w wymiarze trzech godzin przygotowała i przeprowadziła psycholog Stefania Matuszewska. W szkoleniu udział wzięli : asystenci rodziny, pracownicy socjalni tutejszego Ośrodka oraz pracownicy pieczy zastępczej z powiatu żagańskiego. Szkolenie odbyło się dnia 21.02.2017 r. w siedzibie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy ul. Mickiewicza 21.