Aktywni mieszkańcy w Gminie Iłowa

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Iłowej
w partnerstwie z Project Hub Sp. z o.o.
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Aktywni mieszkańcy w Gminie Iłowa”

 

Jeśli jesteś:
– mieszkańcem Gminy Iłowa,
– masz co najmniej 18 lat,
– jesteś bezrobotny lub bierny zawodowo,
– doświadczasz zagrożenia ubóstwem lub wykluczenia społecznego,

ZGŁOŚ SIĘ!

Proponujemy:
– spotkanie z psychologiem i doradcą zawodowym,
– uczestnictwo w Klubie Aktywnych (m.in. poradnictwo prawne, obywatelskie),
– realizację kursów/szkoleń i stypendium szkoleniowe dla 45 osób,
– organizację stażu i stypendium stażowe dla 15 osób.

Tel. 68 377 49 48, 572701001
OPS ul. Kolejowa 7, Iłowa