REKRUTACJA DO PROJEKTU pt. „Aktywni mieszkańcy w Gmina Iłowa”

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Iłowej w partnerstwie z Project Hub Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.
„Aktywni mieszkańcy w Gminie Iłowa”.

Trwa rekrutacja uczestników. Dokumenty rekrutacyjne w załączeniu.

ZGŁOŚ SIĘ!
Jeśli jesteś:
– mieszkańcem Gminy Iłowa,
– masz co najmniej 18 lat,
– jesteś bezrobotny lub bierny zawodowo,
– doświadczasz zagrożenia ubóstwem lub wykluczenia społecznego,


Proponujemy:
– spotkanie z psychologiem i doradcą zawodowym,
– uczestnictwo w Klubie Aktywnych (m.in. poradnictwo prawne, obywatelskie),
– realizację kursów/szkoleń i stypendium szkoleniowe dla 45 osób,
– organizację stażu i stypendium stażowe dla 15 osób.

Więcej informacji można uzyskać w OPS w Iłowej lub pod nr tel. 68 377 49 48, 572701001

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin projektu

Umowa uczestnictwa