Zaproszenie do składania ofert na realizację zadań w ramach projektu systemowego „Aktywizacja społeczno – zawodowa w gminie Iłowa” w 2013 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej w związku z realizacją projektu systemowego „Aktywizacja społeczno – zawodowa w gminie Iłowa” w 2013 r. współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zaprasza do składania ofert, zgodnie z zapytaniami ofertowym, zamieszczonym poniżej:

  1. Trening umiejętności organizowania wolnego czasu
  2. Warsztaty umiejętności opiekuńczo-wychowawczych
  3. Zajęcia z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego
  4. Formularz ofertowy