Kategoria: Projekty EFS

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń i mentoringu

  ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkoleń i mentoringu dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej W związku z realizacją projektu pn. „Dobry kierunek zmian. Nowa…

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. „Dobry kierunek zmian. Nowa organizacja pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowej”

 Iłowa, dnia: 26.07.2018r.     Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego na przystosowanie pomieszczenia- stanowiska ds. pierwszego kontaktu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowej…

Wizyta studyjna

      Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej w dniu 19.07.2018 r. odwiedzili OPS w Paczkowie (woj. opolskie) w ramach wizyty studyjnej zorganizowanej jako jedno…

„Dobry kierunek zmian. Nowa organizacja pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowej”

       Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej w październiku 2017 r. złożył w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Dobry kierunek…

Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Iłowa w 2015 r.

Sprawozdanie z realizacji projektu systemowego „Aktywizacja społeczno – zawodowa w gminie Iłowa” w 2014 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowej za I kwartał  2015 r.

AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA W GMINIE IŁOWA w 2014 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej informuje o realizacji działań w ramach projektu systemowego „Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Iłowa” w 2014 r. współfinansowanego przez Unię Europejską…

Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania w ramach projektu systemowego „Aktywizacja społeczno – zawodowa w gminie Iłowa” w 2014 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej w związku z realizacją projektu systemowego „Aktywizacja społeczno – zawodowa w gminie Iłowa” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego…

Wyniki konkursu ofert w ramach projektu systemowego „Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Iłowa”

W związku z ogłoszeniem z dnia 2 października 2014 r. dotyczącym składania ofert na przeprowadzenie działań w ramach projektu systemowego „Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Iłowa”…

Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania w ramach projektu systemowego „Aktywizacja społeczno – zawodowa w gminie Iłowa” w 2014 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej w związku z realizacją projektu systemowego „Aktywizacja społeczno – zawodowa w gminie Iłowa” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego…

Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Iłowa – sierpień 2014

Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej informuje o realizacji działań w ramach projektu systemowego „Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Iłowa” w 2014 r. współfinansowanego przez Unię Europejską…